Medycyna

ADHD – co warto wiedzieć?

ADHD to jedno z najczęstszych zaburzeń psychicznych u dzieci. Według National Alliance of Mental Illness około 9 % dzieci i 4 % dorosłych zmaga się z tym problemem. Często jednak jest to temat bagatelizowany i zaniedbywany, a wizyty w gabinecie psychologa czy psychiatry należą do rzadkości. Takie postępowanie wynika z niewiedzy i braku świadomości. Większość osób nie wie, że zaburzenie ADHD może nieść za sobą wiele negatywnych skutków w postaci na przykład nieprawidłowego rozwoju dziecka. Warto zatem wiedzieć, czym dokładnie jest ADHD i jak sobie z nim radzić.

Czym jest ADHD?

Skrót ADHD pochodzi od angielskiego wyrażenia attention-deficit hyperactivity disorder. Jest to zespół nadpobudliwości ruchowej lub zespół neurorozwojowych zaburzeń psychicznych, który objawia się problemami z funkcjami wykonawczymi. ADHD powoduje hiperaktywność, impulsywność, nadpobudliwość ruchową oraz tak zwany deficyt uwagi. Diagnozowany jest najczęściej u dzieci ok. 5 roku życia.

Przyczyny i objawy ADHD

Badania wykazują, że ADHD najczęściej ma podłoże genetyczne i dziedziczone jest po rodzicach. Na występowanie zaburzeń wpływają głównie geny powiązane z neurotransmisją dopaminy i serotoniny. Należą do nich między innymi geny kodujące receptor D4 i D5. Innymi przyczynami występowania nadpobudliwości mogą być również: uszkodzenie centralnego układu nerwowego, niedotlenienie i inne urazy doznane w czasie porodu, a także zatrucie metalami ciężkimi.

Objawy ADHD to przede wszystkim zaburzenia uwagi i koncentracji, porywczość i impulsywność oraz nadpobudliwość i ruchliwość. Osoby dotknięte zaburzeniem ADHD wykazują tendencję do szybkiego przechodzenia od jednej aktywności do drugiej, brak wytrwałości w realizacji zadań, szybkie tracenie zainteresowania oraz brak kontroli i hamowania nadmiernej aktywności. Takiej osobie ciężko jest skupić uwagę na określonym zadaniu, zorganizować się i wykonać zaplanowane czynności. Dziecko z ADHD często podejmuje ryzykowne działania, jest niecierpliwe, hałaśliwe, domaga się stałej uwagi i wykazuje łatwość w wyrażaniu swojego zdania nawet w sytuacjach kiedy „nie wypada”. Dodatkowo przebywa w ciągłym ruchu i nie potrafi pozostać w jednej pozycji przez dłuższy czas.

Jak leczyć ADHD?

Najważniejszym działaniem po zaobserwowaniu objawów świadczących o ADHD jest kontakt z psychologiem lub psychiatrą. Po zdiagnozowaniu zaburzenia lekarz specjalista dopasuje odpowiedni program terapii. W zależności od stopnia zaawansowania choroby wykorzystuje się różnego rodzaju metody i leki. W przypadku objawów ADHD bardzo często stosuje jest lek Concerta. Jest to środek, który stymuluje pracę układu nerwowego. Substancją czynną leku Concerta jest metylofenidat, czyli organiczny związek chemiczny. Wykazuje ona działanie uspokajające i poprawia koncentrację. Należy jednak pamiętać, że stosowanie leku musi być uzgodnione z lekarzem.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *